Prvi susret mladih

Na Palama je od 04. do 06. 05. 2018. godine održan prvi susret u okviru projekta „Izgradnja mira je moja odgovornost!“, koji Youth for Peace realizira u saradnji sa Ekumenskom Inicijativom Žena - EIŽ te programa Youth Leaders koji okuplja 20 mladih ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Programu se pridružilo još 10 učesnika, pored prve generacije koja je okupila 10 mladih. Susret je poslužio kao prilika da se učesnici upoznaju, međusobno povežu i počnu graditi odnose koji će pomoći u daljem toku razvoja projekta, ali i jačanju ove grupe mladih ljudi kao tima. Tema ovog susreta bila je komunikacija, sa akcentom na nenasilnu komunikaciju, asertivnost i aktivno slušanje, kao alate potrebne u procesima izgradnje mira i uspostavljanja dijaloga. Tokom ovo trodnevnog okupljanje mladi su također imali priliku učiti i o liderstvu, te tako započeti svoj put ka učenju i usvajanju liderskih vještina neophodnih za njihov angažman u civilnom društvu. Učesnike očekuju još dva susreta u naredna 3 mjeseca kao i individualni rad sa njihovim mentorima, koje čine treneri i članovi Youth for Peace-a.

YL 2 1 1YL 2 1 2YL 2 1 3