Youth Ambassadors program zasniva se na principu individualnog pristupa učesnicima, gdje se u centar stavlja mlada osoba koja uči te se tempo i način rada prilagođava svakom pojedinom učesniku. Ovaj program okuplja 10 mladih ljudi od 18 do 23 godine, te isto toliko mentora, iskusnijih u polju rada sa mladima, aktivizmu mladih te angažmanu u civilnom društvu.

Program se sastoji od niza zajedničkih susreta mentora i ambasadora, koji rade zajedno na temama bitnim za razvoj mladih osoba, kako bi se aktivno uključili u civilno društvo i postali ambasadori novih ideja i promjena u svojim zajednicama iz kojih dolaze. Drugi dio programa odnosi se na pojedinačne susrete mentora sa svojim ambasadorima, gdje se program oblikuje i približava obrazovnim potrebama mlade osobe, njenom stilu i načinu učenja i interesovanjima.

Konačno program cilja da od ovih 10 mladih izgradi tim, koji će na kraju svog jednogodišnjeg treninga, kroz zajedničke i individualne susrete, iznijeti jedan zajednički projekat koji će biti usmjeren na pitanje i problem koji su zajedno identifikovali u bh.društvu, a čijem rješavanju mogu svojim znanjem, vještinama i akcijama doprinijeti. Ovaj program Youth for Peace implementira uz podršku i partnerstvo United Religions Intiative (URI).