Program Sretan život se implementira od 2014 godine u saradnji sa Caritasom Italiana. Sretan život je dizajniran kao kontinuirana i dugoročna podrška djeci i mladima u riziku iz Bosne i Hercegovine. Cilj programa jeste osnaživanje ove djece i mladih u BiH kroz procese učenja, kontinuiranog mentorstva, dijaloga i aktivnog angažmana mladih.

Korisnici programa su društveno deprivirana djeca i mladi, prepoznati i angažirani kroz saradnju sa ustanovama za skrb o djeci bez roditeljskog staranja i centara za socijalni rad, ali također zahvaljujući lokalnim vjerskim službenicima koji žive i rade u lokalnoj zajednici te imaju najbolji mogući uvid u živote porodica. Oni preporučuju korisnike kojima ovaj program može pružiti podršku i osnaživanje.