Banner.jpg

Partneri

Logo CI s

Caritas Italiana je pastoralno tijelo kreirano od strane Biskupske konferencije Italije, kako bi promoviralo, u saradnji sa ostalim tijelima, humanitarni rad Italijanske crkve, u oblicima koji su prikladni za razvoj čovjeka, društvene pravde i mira, sa posebnom pažnjom na siromašne, kao i na aktivnosti sa pedagoško-odgojnim ciljevima, uzimajući u obzir trenutne potrebe.

Caritas Italiana je osnovan 1971. godine, na inicijativu Pavla VI, u duhu obnove pokrenute na II Vatikanskom Saboru. Aktivnosti Caritas Italiana su strogo vezane za 220 biskupskih Caritasa, animirajući laičku i kleričku zajednicu i promovirajući pastoralne usluge kao što su Centar za savjetovanje, Centar za siromašne i nadziranje resursa, Župne Caritase, Prihvatne centre za ljude u potrebi i sl.

Logo SEC

Somborski edukativni centar (SEC) je nevladino neprofitno udruženje mladih osnovano 2009. godine sa ciljem poboljšanja položaja djece, mladih i marginalizovanih grupa. Svoje ciljeve realizuje putem edukativnih i humanitarnih aktivnosti, organizovanjem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece i mladih afirmišući i podstičući neformalno obrazovanje, volonterizam i aktivizam mladih. U svojoj istoriji SEC je realizovao brojne projekte u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja, zaštite ljudskih i dječjih prava, inkluzije, volonterizma i aktivizma mladih, zaštite životne sredine, zapošljavanja i dr.

Children c2

Edukacija i podrška
djeci u riziku

Dialogue c2

Zagovaranje dijaloga
i izgradnja mira

Youth c2

Aktivizam
mladih

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31