Youth United – YOU! je projekt Caritasa BiH kojim se žele graditi kapaciteti organizacija koje rade s mladima, te jačati transnacionalna saradnja među mladima različitih vjerskih i etničkih pripadnosti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji, kroz razvoj suradnje i razmjene među organizacijama mladih u zajedničkim područjima djelovanja. U projekt je uključeno 15 organizacija iz 3 države, a Youth for Peace je jedna od njih.

Mladim ljudima će se pružiti prilika da usvoje nova znanja u skladu sa njihovim iskustvom i stvarnim potrebama, a organizacijama potrebna znanja za rad s mladima različitih vjerskih, povijesnih i kulturnih uvjerenja. Projekt nudi mladima iz tri zemlje priliku da se međusobno upoznaju i razmjenjuju informacije, znanja i iskustva. Razmjene će povećati motiviranost mladih da budu aktivni članovi u svojim društvima, omogućiti mladima širenje njihovih horizonata, prevladavanje predrasuda, stereotipa i stjecanje prijateljstva. U svijetu koji je prepun ksenofobije, straha od drugih i poziva na nasilje i nerazumijevanje, ovaj projekt ima za cilj promicati kulturu mira, prihvaćanje drugoga koji je različit, te stvaranje drugačijeg svijeta koji poziva na jedinstvo u različitosti.

U Portorožu od 14. do 17. oktobra 2018. godine kroz projekt Youth United – YOU! više od 20 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije sudjelovalo je na treningu „Od ideje do projekta“. Mladi su predstavnici 15 različitih organizacija iz ove tri zemlje koje rade sa mladima. Trening je vodila gđa. Maja Drobne ispred organizacije Youth Works, ekspert za Erasmus+ projekte.

Tijekom treninga mladi su imali priliku da se upoznaju sa metodama pretvaranja vlastite ideje u projekt, kako definirati ciljeve projekta, kako da pronađu donatore, kako pripremiti projektnu dokumentaciju, aktivnosti projekta, ta kako predstaviti rezultate projekta. Dio treninga su vježbe na kojima su sudionici pretvarali svoje ideje u projekte na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Projekt Youth United – YOU! Je pružio priliku mladima iz BiH, Srbije i Slovenije da se povežu i zajednički planiraju buduće projekte uz podršku nacionalnih Caritasa u ove tri zemlje.

Cilj projekta je osnaživanje organizacija koje rade sa mladima, poticanje multietničke suradnje i međureligijskog dijaloga, a Youth for Peace je i ovaj put predstavljala Zorana Marjanović.

youth united 3 1youth united 3 2