YOUr Past - Present - Future je projekat Youth for Peace organizacije u partnerstvu sa Somborskim Edukativnim Boom-om iz Srbije i organizacijom MAYAA iz Crne Gore, a podržan od strane Regional Youth Cooperation Office (RYCO).

Projekt okuplja 15 studenata iz BiH, Srbije i Crne Gore, te kroz niz treninga ih educira o temama vezanim za identitete, narative, sukob i konstruktivnu transformaciju sukoba, sve u cilju afirmativnog suočavanja sa prošlosti, dijaloga i izgradnje mira. Projekt će također okupljati srednjoškolce, te kroz nacionalne seminare i završnu konferenciju u Sarajevu podizati svijest o važnosti izgradnje mira i njihove uloge i odgovornosti u tim procesima.

Cilj projekta je motivirati mlade za iskorače iz društveno nametnutog konformizma i iracionalnog straha od drugačijih, osposobiti ih da analiziraju prošlost i njezine posljedice danas, pristupe narativima i sveprisutnom govoru mržnje na analitički način, te da postanu odvažni akteri u civilnom društvu, proaktivno rade na istinskom dijalogu i izgradnji mira.

"YOUr Past – Present – Future" okupljanje u Sarajevu

S kojim narativima živimo? Kako se sjećamo prošlosti? Znamo li voditi dijalog? Želimo li graditi mir ili smo zadovoljni društvima u kojima živimo? – pitanja su koja smo otvorili s učesnicima YOUr Past – Present – Future projekta podržanog od Regional Youth Cooperation Office - RYCO.

SA3

Petnaest društveno angažovanih mladih iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine su se okupili po treći put, ovom prilikom u Sarajevu, od 10. do 13. novembra 2018. godine. Edukatorice Youth for Peace Organizacije su ušli u izazovnu, emotivno opterećenu diskusiju sa učesnicima o temama suočavanja s prošlošću, izazova i perspektiva dijaloga i izgradnje mira.

SA1SA3