POWER projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima iz BiH i Crne Gore: Caritas Barske nadbiskupije, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II, Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Udruženje Paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara. Projekt će trajati dvije godine te se provodi na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ciljevi ovog projekta su povećavanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uspostavljanje funkcionalnijeg instutucionalnog okvira u BiH i Crnoj Gori za zapošljavanje OSI, jačanjem dijaloga između organizacija civilnog društva, poduzeća i javnih institucija te razvijanje odgovarajućih okruženja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Projekt POWER je financiran od strane Europske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora. 

Trening mentora za nove pripravnike - osobe sa invaliditetom

Jedanaest osoba s invaliditetom koje su angažirane kao pripravnici u 11 različitih poduzeća na području BiH, uskoro će dobiti i mentore koji će ih u narednih godinu dana pratiti i savjetovati na njihovim radnim mjestima. Obuka mentora je održana od 16. do 18. februara u Potocima pored Mostara, u okviru projekta POWER koji financira Europska unija. Mentori su uposlenici poduzeća u kojima su osobe s invaliditetom dobile mogućnost za pripravnički angažman i koje će biti poveznica između poslodavca, pripravnika i samog projekta.

power 5

 

Obuku za mentore je predvodila Anesa Agović, izvršna direktorica Global analitike iz Sarajeva, a cilj obuke je bio razviti znanja i vještine polaznika za obavljanje mentorske funkcije za osobe s invaliditetom/pripravnike. Tijekom obuke obrađene su teme poput: vrste i modeli invaliditeta, korištenje ispravne terminologije u komunikaciji s osobama s invaliditetom, karakteristike uspješnih mentora i sl.

Zlatko Malić, voditelj projekta POWER, je naglasio značaj uloge mentora u ovom procesu, kao ključne karike za razvoj profesionalnih vještina osoba s invaliditetom. Pored obrazovnog karaktera, ova obuka je ujedno bila prilika i za razmjenu iskustava, i praksi, te upoznavanje i povezivanje mentora.

U prethodnoj fazi projekta, jedanaest, osoba s invaliditetom iz BiH i deset iz Crne Gore je početkom ove godine dobilo mogućnost za jednogodišnji pripravnički angažman u različitim poduzećima. Pripravnički angažman podrazumijeva kratkoročnu priliku osobama s invaliditetom za razvijanje profesionalnih vještina i stjecanje radnog iskustva, što će u mnogome uticati na povećanje šansi za zapošljavanje i ispunjavanje prava na rad osobama s invaliditetom.

(Preuzeto sa: caritas.ba)