SESDSupporting Employability through Self Development je dugoročni projekt partnerskih organizacija iz zemalja Europske unije i Zapadnog Balkana, s ciljem daljeg unapređenja kapaciteta na polju rada s mladima i podrške ličnog razvoja mladih ljudi i omladinskih radnika.

Cilj projekta je kreiranje prostora i alata za zapošljavanje i lični razvoj, metoda i praksi koje će koristiti oni koji rade sa mladima (u bilo kome obliku: formalno, neformalno, stručno i sl.) kako bi ih se podržalo u izboru raznolikih izbora zanimanja/karijere. Ovaj cilj će biti ostvaren kroz ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva:

- Poboljšavanje kompetencija učesnika koje su potrebne u podržavanju ličnog i profesionalnog razvoja mladih ljudi sa kojima rade
- Kreiranje prostora za razmjenu iskustava i dobrih primjera rada na polju razvoja ključnih vještina zapošljavanja
- Stjecanje iskustva korištenja alata za lični i profesionalni razvoj
- Osnaživanje učesnika kako bi djelovali kao multiplikatori koji će iskustva stečena tokom projekta širiti među relevantnim korisnicima
- Istraživanje mogućnosti buduće saradnje među učesnicima i partnerskim organizacijama