U Sarajevu održano treće okupljanje učesnika projekta „Izgradnja mira je moja odgovornost“

Treće okupljanje mladih, učesnika projekta „Izgradnja mira je moja budućnost“, koji se realizuje u saradnji sa Ekumenskom inicijativom žena održano je u hotelu Saraj, Sarajevo 18. i 19. 08. 2018. godine.

EWWI 3

EWWI2

Tokom okupljanja mladi su razgovarali o temama stereotipa, predrasuda, diskriminacije, ali i međureligijskog dijaloga te dijaloga općenito, koji nam je potreban u cilju smanjenja gore pomenutih fenomena. Pored učesniku orijentiranih radionica koje su obilovale i teorijskim sadržajima, ali i velikim brojem primjera kako bi se teme što bolje razumjele, učesnici su tokom ovog susreta imali priliku i da prošetaju kroz Sarajevo te obiđu vjerske objekte koji se nalaze u samom centru grada. Na ovaj način mladi su mogli da osjete i vide međureligijski dijalog u praksi, kako kroz obilazak objekata, tako i kroz razgovor sa vjerskim službenicima i sa njima prodiskutiraju o važnost dijaloga iz perspektiva abrahamskih religija prisutnih u Sarajevu. U okviru ovog susreta, učesnici su sudjelovali i u akciji animiranja djece u sklopu izložbe „Mir pripada svima“ koju je organizirao Muzej ratnog djetinjstva u Sarajevu, a Youth for Peace bio jedan od partnera.